DEVWA DOUAN

Apre chajman rive Jamaica, pifò atik yo sibi Custom Duty & GCT.  

 

Ladwàn baz sou valè atik:

20% Devwa, 25% GCT: Telefòn selilè

20% Devwa, 15% GCT: rad, soulye

10% Devwa, 15% GCT: Espò Ekipman

2%  Devwa, 15% GCT: Liv, Magaxines

0%  Devwa, 15% GCT: Pa gen devwa, GCT sèlman